Best quotes by Yasmina Khadra

Yasmina Khadra Quotes

Yasmina Khadra is the pen name of the Algerian author Mohammed Moulessehoul
Birth: January 10, 1955

Best quotes by Yasmina Khadra
Best quotes by Yasmina Khadra
Best quotes by Yasmina Khadra
- Yasmina Khadra
Best quotes by Yasmina Khadra